பிறப்பு 04 AUG 1934
இறப்பு 09 OCT 2021
திருமதி சின்னத்துரை பரிமளம்
வயது 87
திருமதி சின்னத்துரை பரிமளம் 1934 - 2021 காரைநகர் களபூமி, Sri Lanka Sri Lanka