பிறப்பு 31 OCT 1944
இறப்பு 27 OCT 2021
திரு சின்னத்தம்பி இராசதுரை
வயது 76
திரு சின்னத்தம்பி இராசதுரை 1944 - 2021 கந்தரோடை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
RIP.
Mr Sinnathambi Rasathurai
1944 - 2021

Very sad to learn that our Neighbour Padma's husband had passed away in Kaithady. We are all very close family and Friends in our younger days. Still remember that Padma's mother never got over the loss of her husband while she was alive, then we were young. Whole family were gentle and very kind. GOD bless them and may Sinnathamby Rasthurai's soul RIP.

Write Tribute