தோற்றம் 05 NOV 1950
மறைவு 25 JUL 2021
திரு சின்னர் கணபதிப்பிள்ளை
வயது 70
திரு சின்னர் கணபதிப்பிள்ளை 1950 - 2021 வரணி, Sri Lanka Sri Lanka