தோற்றம் 05 NOV 1950
மறைவு 25 JUL 2021
திரு சின்னர் கணபதிப்பிள்ளை
வயது 70
திரு சின்னர் கணபதிப்பிள்ளை 1950 - 2021 வரணி, Sri Lanka Sri Lanka
1st Year remembrance in 279 days Do you remember him? post and honor him on his death day.
மரண அறிவித்தல் Sun, 25 Jul, 2021

Summary