பிறப்பு 14 FEB 1945
இறப்பு 04 OCT 2021
திருமதி செல்வரஞ்சிதம் குணரத்தினம் (வசந்தா)
வயது 76
திருமதி செல்வரஞ்சிதம் குணரத்தினம் 1945 - 2021 கொக்குவில், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mrs Selvaranjitham Gunaratnam
1945 - 2021

Please accept our heartfelt condolences

Write Tribute