பிறப்பு 18 FEB 1959
இறப்பு 30 JUL 2022
திரு செல்வக்கதிரமலை கிருஷ்ணபிள்ளை (பபா)
வயது 63
திரு செல்வக்கதிரமலை கிருஷ்ணபிள்ளை 1959 - 2022 கரவெட்டி, Sri Lanka Sri Lanka