மலர்வு 12 JUN 1952
உதிர்வு 15 DEC 2021
திரு செல்லையா குகேந்திரராசா (மூர்த்தி)
வயது 69
திரு செல்லையா குகேந்திரராசா 1952 - 2021 உடுப்பிட்டி, Sri Lanka Sri Lanka