பிறப்பு 20 APR 1966
இறப்பு 28 JUN 2010
அமரர் செல்லத்துரை சுதாகரன் (சுதா)
உரிமையாளர், கண்ணன் கூல்பார், கொழும்பு
வயது 44
அமரர் செல்லத்துரை சுதாகரன் 1966 - 2010 மண்கும்பான், Sri Lanka Sri Lanka