தோற்றம் 20 MAR 1931
மறைவு 12 MAY 2022
திருமதி செல்லம்மா செல்லையா
வயது 91
திருமதி செல்லம்மா செல்லையா 1931 - 2022 யாழ் அச்சுவேலி தோப்பு, Jaffna, Sri Lanka Sri Lanka