மண்ணில் 08 APR 1937
விண்ணில் 07 JUL 2022
திருமதி சரஸ்வதிப்பிள்ளை தவராசா
ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியை
வயது 85
திருமதி சரஸ்வதிப்பிள்ளை தவராசா 1937 - 2022 கட்டப்பிராய், Sri Lanka Sri Lanka