பிறப்பு 12 SEP 1944
இறப்பு 24 AUG 2022
திருமதி சரஸ்வதி தனபாலசிங்கம் 1944 - 2022 Balangoda, Sri Lanka Sri Lanka