மண்ணில் 10 MAY 1932
விண்ணில் 11 MAY 2021
திருமதி இரத்தினசாபாபதி சுபத்திராதேவி
வயது 89
திருமதி இரத்தினசாபாபதி சுபத்திராதேவி 1932 - 2021 கொக்குவில், Sri Lanka Sri Lanka