பிறப்பு 10 MAY 1946
இறப்பு 18 JUL 2021
அமரர் இராசாத்தியம்மா தில்லைநாதன்
வயது 75
அமரர் இராசாத்தியம்மா தில்லைநாதன் 1946 - 2021 புத்தூர், Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Ceciliya Sivakumar 24 JUL 2021 United Kingdom

Rest in peace

Tributes