பிறப்பு 11 OCT 1924
இறப்பு 28 NOV 2021
திருமதி இராசம்மா வைத்திலிங்கம்
வயது 97
திருமதி இராசம்மா வைத்திலிங்கம் 1924 - 2021 ஏழாலை கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka
  • Photos
5 Photos