மண்ணில் 30 DEC 1956
விண்ணில் 22 NOV 2021
திரு இராமுப்பிள்ளை நடராசா
வயது 64
திரு இராமுப்பிள்ளை நடராசா 1956 - 2021 காரைநகர், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Ramuppillai Nadarajah
1956 - 2021

May the departed soul “Rest in Peace” my thoughts and prayers are with you at this moment.

Write Tribute