தோற்றம் 29 JUL 1944
மறைவு 08 OCT 2021
திரு இராமன் வீரையா
வயது 77
திரு இராமன் வீரையா 1944 - 2021 அரியாலை, Sri Lanka Sri Lanka