பிறப்பு 02 JAN 1928
இறப்பு 14 MAY 2022
திருமதி ராஜலஷ்மி கனகரட்னம்
வயது 94
திருமதி ராஜலஷ்மி கனகரட்னம் 1928 - 2022 நுணாவில் கிழக்கு, Sri Lanka Sri Lanka