பிறப்பு 16 JUN 1951
இறப்பு 20 SEP 2017
அமரர் பிலிப்பையா டேவிட்
வயது 66
அமரர் பிலிப்பையா டேவிட் 1951 - 2017 யாழ்.பாஷையூர், Jaffna, Sri Lanka Sri Lanka