பிறப்பு 16 SEP 1930
இறப்பு 09 MAY 2022
திருமதி பத்மாசனி தம்பிராசா (இரத்தினம்)
வயது 91
திருமதி பத்மாசனி தம்பிராசா 1930 - 2022 உடுப்பிட்டி, Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Mani. Sritharan 14 MAY 2022 United Kingdom

My heartfelt condolences to Ariyam and family. May her soul rest in peace!

Summary

Notices

மரண அறிவித்தல் Mon, 09 May, 2022