திருமதி பராசக்தி கணபதிப்பிள்ளை
இறப்பு - 19 NOV 2021
திருமதி பராசக்தி கணபதிப்பிள்ளை 2021 நெடுந்தீவு, Sri Lanka Sri Lanka