பிறப்பு 13 MAY 1931
இறப்பு 21 JUL 2021
திரு பொன்னுத்துரை பரமபாதன்
Retired Tea Control Inspector, Asst General Manager JEDB, General Secretary Hindu Council Sri Lanka, Industrial Consultant Labour Law, Justice of Peace
வயது 90
திரு பொன்னுத்துரை பரமபாதன் 1931 - 2021 குருநாகல், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
13 MAY 1931 - 21 JUL 2021
Mr Ponnuthurai Paramapathan
Our deepest condolences. It is so sad to hear of uncles passing away and even so distressed that the current situation didn’t allow us to take part in the last rites. My sincere thoughts are with the children. May uncles soul Rest In Peace. He has joined my father in heaven.
Write Tribute