பிறப்பு 13 MAY 1931
இறப்பு 21 JUL 2021
திரு பொன்னுத்துரை பரமபாதன்
Retired Tea Control Inspector, Asst General Manager JEDB, General Secretary Hindu Council Sri Lanka, Industrial Consultant Labour Law, Justice of Peace
வயது 90
திரு பொன்னுத்துரை பரமபாதன் 1931 - 2021 குருநாகல், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Ponnuthurai Paramapathan
1931 - 2021

Losing someone we love is nothing easy, but knowing that we have been able to be a part of the life of that person, we can realize that we are blessed to have been able to share in that life before the soul went to rest in eternal salvation. My condolences. ....மகேஷ் தேவராயன் கிருலப்பன கொழும்பு

Write Tribute