பிறப்பு 13 MAY 1931
இறப்பு 21 JUL 2021
திரு பொன்னுத்துரை பரமபாதன்
Retired Tea Control Inspector, Asst General Manager JEDB, General Secretary Hindu Council Sri Lanka, Industrial Consultant Labour Law, Justice of Peace
வயது 90
திரு பொன்னுத்துரை பரமபாதன் 1931 - 2021 குருநாகல், Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Suntha 22 JUL 2021 Australia

Knew him at St Peter's college where he excelled at the long distance , mile and half mile , used to be unbeatable i was very much junior to him borne in 1940 , knew his father who was in charge of Wellawatte cooperative stores , they lived down 59th lane off Fussels Lane , Wellawatte , time has come for him to depart, which all of us have to do . my condolences to the Family