பிறப்பு 03 AUG 1932
இறப்பு 17 MAY 2022
திருமதி நவரத்தினம் சரஸ்வதி
வயது 89
திருமதி நவரத்தினம் சரஸ்வதி 1932 - 2022 மண்கும்பான், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Birth
03 AUG, 1932
Death
17 MAY, 2022
Mrs Navaratnam Saraswathy
மாமியின் இழப்புக்காக எங்கள் அனைவரினதும் அனுதாபங்கள் இழப்பால் துயரும் அனைவருடனும் நாங்களும் இணைகின்றோம்
Write Tribute