பிறப்பு 03 AUG 1932
இறப்பு 17 MAY 2022
திருமதி நவரத்தினம் சரஸ்வதி
வயது 89
திருமதி நவரத்தினம் சரஸ்வதி 1932 - 2022 மண்கும்பான், Sri Lanka Sri Lanka