பிறப்பு 20 DEC 1945
இறப்பு 27 JAN 2021
அமரர் நாகரட்ணம் ஞானேஸ்வரி 1945 - 2021 தெல்லிப்பழை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
RIP.
Late Nagaratnam Gnaneswari
1945 - 2021

Rest in peace Akka. Om Santhi Santhi.

Write Tribute

Tributes