மலர்வு 29 MAY 1946
உதிர்வு 13 APR 2022
திரு நடராஜா தியாகராஜா (நேவியர்)
முன்னாள் கடற்படை உத்தியோகத்தர் -இலங்கை கடற்படை,முன்னாள் பேச்சாளர்-பேர்லின் இந்து மகா சபை இ.வி.
வயது 75
திரு நடராஜா தியாகராஜா 1946 - 2022 நீர்வேலி, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute

Notices

மரண அறிவித்தல் Fri, 15 Apr, 2022
நன்றி நவிலல் Fri, 13 May, 2022