அன்னை மடியில் 01 JUL 1957
கர்த்தருக்குள் 08 MAY 2022
திருமதி மேரி ஜெனோவா ரொபினற் (ஜான்சி வவா)
வயது 64
திருமதி மேரி ஜெனோவா ரொபினற் 1957 - 2022 குருநகர், Sri Lanka Sri Lanka

Summary

Notices

மரண அறிவித்தல் Wed, 11 May, 2022