பிறப்பு 25 NOV 1936
இறப்பு 24 JUN 2012
அமரர் மரிய ராக்கினி அந்தோனிப்பிள்ளை
வயது 75
அமரர் மரிய ராக்கினி அந்தோனிப்பிள்ளை 1936 - 2012 பருத்தித்துறை, Sri Lanka Sri Lanka