மலர்வு 10 JUN 1957
உதிர்வு 10 MAY 2022
திருமதி மேரி மார்கிரட் விஜயபாலன்
வயது 64
திருமதி மேரி மார்கிரட் விஜயபாலன் 1957 - 2022 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
பிராத்திக்கின்றோம்
Our deepest condolences Thuraiappah Ramachandran Family
Write Tribute