மண்ணில் 14 SEP 1932
விண்ணில் 18 SEP 2021
திருமதி கதிரவேல் பரிமளம்
வயது 89
திருமதி கதிரவேல் பரிமளம் 1932 - 2021 உரும்பிராய், Sri Lanka Sri Lanka