அன்னை மடியில் 30 NOV 1940
இறைவன் அடியில் 20 OCT 2021
திருமதி கருணானந்தசாமி புஷ்பாஞ்சலிதேவி
வயது 80
திருமதி கருணானந்தசாமி புஷ்பாஞ்சலிதேவி 1940 - 2021 திருகோணமலை, Sri Lanka Sri Lanka