மண்ணில் 01 APR 1933
விண்ணில் 18 SEP 2022
திரு கந்தையா பூபாலசிங்கம்
வயது 89
திரு கந்தையா பூபாலசிங்கம் 1933 - 2022 கோண்டாவில், Sri Lanka Sri Lanka