தோற்றம் 13 SEP 1948
மறைவு 17 SEP 2022
திரு கந்தசாமி நித்தியானந்தன் 1948 - 2022 மானிப்பாய், Sri Lanka Sri Lanka