Born 04 OCT 1942
Rest 30 APR 2021
Mr Kanageswari Subramaniam (யோகம்)
Age 78
Mr Kanageswari Subramaniam 1942 - 2021 Pungudutivu 3Rd Ward, Sri Lanka Sri Lanka
Tribute
Rest in Peace
Mr Kanageswari Subramaniam
1942 - 2021

துயருற்றிருக்கும் குடும்பத்தினருடன் நாங்களும் எமது கவலைகளைப் பகிர்ந்து கொள்வதுடன் அவரது ஆத்மசாந்திக்கு இறைவனைப் பிரார்ததிக்கின்றோம்.ஓம்சாந்தி -நா.சதானந்தன் குடும்பம்.

Tribute by
நாகலிங்கம் சதானந்தன்
சித்தப்பா
Write Tribute