மண்ணில் 30 MAR 1934
விண்ணில் 09 OCT 2011
அமரர் கனகசபை சின்னராசா
இளைப்பாறிய மாவட்ட முகாமையாளர், தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகாரசபை-கிளிநொச்சி, யாழ்ப்பாணம், செயலாளர் - மயிலணி நலன்புரிச் சங்கம்
வயது 77
அமரர் கனகசபை சின்னராசா 1934 - 2011 நீர்வேலி, Sri Lanka Sri Lanka