பிறப்பு 18 SEP 1945
இறப்பு 12 SEP 2021
திருமதி ஜோசப் அன்ரனி பிரான்சிஸ்கா புஸ்பராணி
வயது 75
திருமதி ஜோசப் அன்ரனி பிரான்சிஸ்கா புஸ்பராணி 1945 - 2021 அச்சுவேலி, Sri Lanka Sri Lanka