பிறப்பு 18 SEP 1945
இறப்பு 12 SEP 2021
திருமதி ஜோசப் அன்ரனி பிரான்சிஸ்கா புஸ்பராணி
வயது 75
திருமதி ஜோசப் அன்ரனி பிரான்சிஸ்கா புஸ்பராணி 1945 - 2021 அச்சுவேலி, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Our Deepest Sympathies
Mrs Joseph Antony Francisca Pushpharany
1945 - 2021

Dear Anusha, Shanthan and Niru Please accept our heartfelt condolences in this difficult time of grief. Your mother was such a beautiful person inside and out. She was always laughing and brought joy to all who met her. A truly extraordinary woman admired by everyone. May her beautiful soul rest in peace forever.

Write Tribute