பிறப்பு 11 APR 1947
இறப்பு 04 AUG 2022
திருமதி இந்திராணி பேரம்பலம்
வயது 75
திருமதி இந்திராணி பேரம்பலம் 1947 - 2022 கொய்யாத்தோட்டம், Sri Lanka Sri Lanka