பிறப்பு 11 APR 1947
இறப்பு 04 AUG 2022
திருமதி இந்திராணி பேரம்பலம்
வயது 75
திருமதி இந்திராணி பேரம்பலம் 1947 - 2022 கொய்யாத்தோட்டம், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mrs Indhurani Perambalam
1947 - 2022

We Will Miss You Appama Everybody is already missing you because you were a important to us and we did not expect your lovely heart pass on this day. I am very sad that you have left us with out getting a last hug or even last words and you passed. When I got the news I did not believe it that you were gone but then after bit I got into the fact that you passed. I did have the urge to feel it was real but it just didn’t feel right. WE ALL MISS YOU APPAMA Love. Vithuran

Tribute by
Vithuran Uthayakumar
Grandson
Canada
Write Tribute