Born 21 AUG 1967
Rest 05 MAY 2021
Mr Suthakaran Thanabalasingam
Age 53
Mr Suthakaran Thanabalasingam 1967 - 2021 Koddadi, Sri Lanka Sri Lanka
Tribute
Rest in Peace
Birth
21
AUG
1967
Death
05
MAY
2021
Mr Suthakaran Thanabalasingam
எங்கள் அன்பு சகோதரரும், மைத்துணரும்,சித்தப்பாவினை, இழந்து விட்டோம். அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தி அடைய இறைவனை வேண்டுவததுடன், அன்னாரின் குடும்பத்தினருக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவிக்கின்றோம். !! !!ஓம் சாந்தி !!
Write Tribute