பிறப்பு 27 MAR 1959
இறப்பு 19 JUN 2022
திரு சிறில் அன்றசன் (அசோக்)
வயது 63
திரு சிறில் அன்றசன் 1959 - 2022 நல்லூர், Sri Lanka Sri Lanka