மண்ணில் 01 FEB 1948
விண்ணில் 17 JUN 2022
திரு கிறிஸ்துதாசன் பவுலப்பர்
வயது 74
திரு கிறிஸ்துதாசன் பவுலப்பர் 1948 - 2022 ஊர்காவற்துறை, Sri Lanka Sri Lanka