பிறப்பு 20 NOV 1929
இறப்பு 09 MAY 2022
திரு கசிமிர் சந்தியாப்பிள்ளை
சென் ஜோன் பொஸ்கோஸ் கொளிட்ச், ஹட்டன், சென். லூஷியாஸ் கொளிட்ச், கொழும்பு - இளைப்பாறிய உப தலைமை ஆசிரியர்
வயது 92
திரு கசிமிர் சந்தியாப்பிள்ளை 1929 - 2022 இளவாலை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Our Deepest Sympathies
Mr Casimir Santhiapillai
1929 - 2022

Death is something all of us are bound to face. Truly, we will miss you always. However, have no worries we will meet you someday.

Write Tribute