பிறப்பு 13 AUG 1930
இறப்பு 12 MAY 2022
திரு அப்பாப்பிள்ளை சிவப்பிரகாசம்
இளைப்பாறிய லிகிதர்
வயது 91
திரு அப்பாப்பிள்ளை சிவப்பிரகாசம் 1930 - 2022 பண்ணாகம், Sri Lanka Sri Lanka