மண்ணில் 07 MAY 1960
விண்ணில் 09 OCT 2021
திரு அன்ரன் ஜோண்ஸ் சிங்கராயர்
கணித ஆசிரியர், முன்னாள் லண்டன் அன்ரன்ஸ் உரிமையாளர், வெம்பிலி இன்ஸ்டியூட் & LA SPA உரிமையாளர்
வயது 61
திரு அன்ரன் ஜோண்ஸ் சிங்கராயர் 1960 - 2021 மயிலிட்டி, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Anton Joanes Singarayar
1960 - 2021

Sending my heartfelt condolences.

Write Tribute