பிறப்பு 21 NOV 1951
இறப்பு 22 JUN 2022
திருமதி அன்ரன் அக்னஸ் லீலாவதி (லீலா)
வயது 70
திருமதி அன்ரன் அக்னஸ் லீலாவதி 1951 - 2022 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka