பிறப்பு 28 NOV 1946
இறப்பு 08 MAY 2022
திரு அன்ரனிராஜா சின்னப்பு
வயது 75
திரு அன்ரனிராஜா சின்னப்பு 1946 - 2022 வயாவிளான், Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute