பிறப்பு 21 DEC 1927
இறப்பு 06 JAN 2022
திருமதி அந்தோனிப்பிள்ளை லில்லி அக்னஸ் (ராணியம்மா)
வயது 94
திருமதி அந்தோனிப்பிள்ளை லில்லி அக்னஸ் 1927 - 2022 கரம்பொன், Sri Lanka Sri Lanka
  • Photos
21 Photos