மண்ணில் 17 JUL 1930
விண்ணில் 08 MAY 2022
திருமதி அன்னம்மா யோசவ் (முத்தம்மா)
ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியை
வயது 91
திருமதி அன்னம்மா யோசவ் 1930 - 2022 சில்லாலை, Sri Lanka Sri Lanka